Tomabud

metody osuszania budynków

Metody osuszania budynków

Osuszanie to skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci z budynku, który jest zarazem prosty do przeprowadzenia. Wyróżnia się różne metody osuszania pomieszczeń, które stosuje się zamiennie, w zależności od warunków otoczenia i stopnia zawilgocenia. Zapoznaj się z naszym opracowaniem, a dowiesz się, jakie są metody osuszania budynków i co je charakteryzuje.

Nagrzewanie

Nagrzewanie to metoda osuszania, która przeprowadzana jest z wykorzystaniem nagrzewnic, których rolą jest zwiększenie temperatury w zawilgoconym pomieszczeniu. Wyróżnia się nagrzewnice elektryczne, olejowe i gazowe oraz wentylatory, które są w stanie wydmuchiwać gorące powietrze o temperaturze 50-250°C.

Urządzenia te ogrzewają powietrze aż do temperatury kilkudziesięciu stopni, co doprowadza do odparowywania wilgoci z warstw powierzchniowych muru. Dzięki temu w pomieszczeniu przywracana jest równowaga wilgotności materiału. Nagrzewanie wykorzystuje się do osuszania wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa, niż ta wewnątrz pomieszczenia. Pozwala to na osiągnięcie optymalnych wyników i najbardziej efektywną pracę urządzeń.

Absorpcja

Kolejną metodą osuszania budynków jest absorpcja, która polega na kilkukrotnym powtarzaniu procesu odbierania wody z zawilgoconych materiałów przez znajdujące się wokół powietrze. Do wykonania osuszania metodą absorpcji potrzebne jest urządzenie ze środkiem absorbującym wodę, dzięki któremu uzyskiwane jest suche powietrze.

W urządzeniach tych stosuje się takie środki do absorpcji jak chlorek litu, czy żel krzemionkowy. Poszczególne etapy osuszania poprzez absorpcję to:

  • przepuszczenie przez urządzenie wilgotnego powietrza,
  • podgrzanie powietrza wewnątrz urządzenia,
  • powrót suchego powietrza do pomieszczenia i ponowne nasycenie go parą wodną,
  • odprowadzenie zebranej wilgoci na zewnątrz.

Tak wyglądający proces absorpcji powtarza się, aż uda się całkowicie osuszyć mury z wilgoci.

Kondensacja

Kondensacja to metoda osuszania pomieszczeń, której zastosowanie pozwala skroplić zawartą w nich parę wodną. Dzięki temu zmniejsza się znacznie wilgotność względna powietrza, co sprawia, że wilgoć znajdująca się w murze zaczyna odparowywać. Na tym etapie potrzebne są wentylatory, które zasysają powietrze i przesyłają je na oziębiający parownik, w którym odbywa się kondensacja pary wodnej.

Wytworzony wskutek tego procesu kondensat zbiera się następnie w zbiorniku, z którego odprowadzany jest do kanalizacji przy pomocy specjalnej pompy. Optymalną temperaturą do przeprowadzenia kondensacji jest 20°C, jednak przeprowadza się ją w szerszym zakresie temperatur, tj. od 0 aż do 40°C.

Iniekcja

Wyróżnia się kilka metod iniekcyjnych, których cechą wspólną jest tworzenie przegrody hydrofobowej lub uszczelniającej na skutek opróżnienia porów oraz kapilarów z wody i wprowadzenia na ich miejsce środków hydrofobowych. Iniekcje wykonuje się przy użyciu iniektów na bazie krzemianów alkalicznych, kompozycji silanów i siloksanów oligomerycznych itd.

W celu osuszenia budynku można wykorzystać termoiniekcję, eklektroiniekcję, iniekcję grawitacyjną, ciśnieniową, krystaliczną czy impulsową. Dla przykładu termoizolacja polega na wdmuchiwaniu ciepłego powietrza do otworów w murze, a następnie wtłoczeniu środka do iniekcji.

Iniekcja krystaliczna

Ten rodzaj iniekcji stosuje się wtedy, gdy wilgoć w budynku pojawiła się wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Główne założenie iniekcji to utworzenie w porach i kapilarach warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych minerałów, które nie są rozpuszczalne w wodzie. Wykonanie iniekcji możliwe jest w kilku krokach. Pierwszym jest wywiercenie w osuszonym murze otworów o średnicy ok. 2 cm równolegle do poziomu podłogi.

Odstępy między otworami powinny wynosić od 10 cm i być wykonane pod kątem ok. 30°C. W przypadku dużego zawilgocenia ok. 10 cm nad pierwszą linią otworów wywierca się kolejną. Następnie nawilża się otwory wodą oraz przygotowuje zaprawę krystalizującą, która wstrzykiwana jest do otworów pod ciśnieniem. Czynność tą wykonuje się aż do całkowitego nasączenia zawilgoconych murów.

Nasza ocena:
[Oceny: 0 Średnia ocen: 0]
Call Now ButtonZADZWOŃ